Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी
  मालिका पूजामा सलामी दिदै


 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीका कर्मचारीहरु

 • डोटी जिल्ला बोगटान गा.पा.
  घुम्ती सिविर 2075/7-10

 • डोटी जिल्ला बोगटान गा.पा.
  घुम्ती सिविर 2075/7-10

 • मालिका पूजा
  हरेक वर्ष मालिका पूजामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी वाट शुरु गर्ने गरीएको

 • डोटी जिल्ला नक्सा

 • एकिकृत घुम्ती सेवा शिविर, सायल
  सायल गाउँपालिकामा एकिकृत घुम्ती सेवा शिवीर स‌ंचालन 2075/11/21-23

यादव सुवेदी
यादव सुवेदी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

टेक नारायण पौडेल
टेक नारायण पौडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी


यादव सुवेदी
यादव सुवेदी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

टेक नारायण पौडेल
टेक नारायण पौडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी