Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

 • नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस
  नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस

 • नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस
  नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस

 • नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस
  नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस

 • निजामती सेवा दिवस 2076
  निजामती सेवा दिवस 2076

 • निजामती सेवा दिवस 2076
  निजामती सेवा दिवस 2076

 • निजामती सेवा दिवस 2076
  निजामती सेवा दिवस 2076

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम
  डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र

 • स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम
  डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र

 • स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम
  डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र

 • ना.सू श्री परमानन्द शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम
  ना.सू श्री परमानन्द शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम

 • ना.सू श्री परमानन्द शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम
  ना.सू श्री परमानन्द शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम

 • खरिदार श्री प्रशान्त शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम
  खरिदार श्री प्रशान्त शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम


 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी भवन
  जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी भवन

 • डोटी जिल्ला नक्सा
  डोटी जिल्ला नक्सा

 • सैविधान दिवसको दिन प्रयोग गर्ने टिसर्टको नमूना
  सैविधान दिवसको दिन प्रयोग गर्ने टिसर्टको नमूना

सबै सूचना
सबै समाचार
टेक नारायण पौडेल (९८५८४३७७७७) (paudeltn2014@gmail.com)
टेक नारायण पौडेल (९८५८४३७७७७) (paudeltn2014@gmail.com)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शिव कुमार राई
शिव कुमार राई

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9864323737


सबै समाचार
टेक नारायण पौडेल (९८५८४३७७७७) (paudeltn2014@gmail.com)
टेक नारायण पौडेल (९८५८४३७७७७) (paudeltn2014@gmail.com)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शिव कुमार राई
शिव कुमार राई

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9864323737