Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम

60560136_1687928267977633_4580640156565897216_n.jpg
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
60888516_1687928661310927_1849811945889202176_n(1).jpg
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
IMG_1773.JPG
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
IMG_1765.JPG
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।