Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कुनैपनि ‍औपचारिक कार्यक्रमहरु स‌चालन गर्दा प्रयोग गरिने राष्ट्रिय झण्डाको साइज

flagmetrics(2).png
राष्ट्रिय झण्डाको साइज
कुनैपनि ‍औपचारिक कार्यक्रमहरु स‌चालन गर्दा प्रयोग गरिने राष्ट्रिय झण्डाको साइज