Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

कुनैपनि ‍औपचारिक कार्यक्रमहरु स‌चालन गर्दा प्रयोग गरिने राष्ट्रिय झण्डाको साइज

flagmetrics(2).png
राष्ट्रिय झण्डाको साइज
कुनैपनि ‍औपचारिक कार्यक्रमहरु स‌चालन गर्दा प्रयोग गरिने राष्ट्रिय झण्डाको साइज