Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

टेक नारायण पौडेल

  • टेक नारायण पौडेल

टेक नारायण पौडेल


टेक नारायण पौडेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल paudeltn2014@gmail.com
सम्पर्क 9858437777
बहाल मिति २०७५ चैत्र १३