Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

अर्धवार्षिक प्रगति विवरण


मिति अर्धवार्षिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-11-08 २०७६ सालको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
3 महिना अगाडी