Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

मिति २०७६/०१/०५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीद्वारा जारी गरिएो सवारी पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।