Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

मिति २०७७-०१-१६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयडोटीद्वारा जारी गरिएको लकडाउन थप सम्वन्धी सूचना ।