Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई मध्येनजर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना ।