Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी मिति २०७७ साल श्रावण ०६ गते

IMG20200721101243.jpg
बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी मिति २०७७ साल श्रावण ०६ गते सधैजसो पुजाको सामान बाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌ औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट#