Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

भीमप्रसाद भट्टराई

  • भीमप्रसाद भट्टराई

भीमप्रसाद भट्टराई


भीमप्रसाद भट्टराई
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9858437777
ठेगाना khotehang खोटाङ्ग
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ ३०