Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

भाद्र महिनाको प्रगती विवरण ।

2076-06-06

2076-06-06


२०७६ साल भाद्र महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण ।

सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु

कार्यान्वयन स्थिति

ईकाइ

परिमाण

कैफियत

नागरिकताका फाँट

क) नागरिकता वितरण (नयाँ)

थान

३८०

 

ख) प्रतिलिपि नागरिकता

थान

१७४

 

ग) अंगिकृत नागरिकता

थान

-

 

घ) नावालक परिचय पत्र

थान

 

ङ) पुरानो नागरिकता ईन्ट्री

थान

-

 

राहदानी फाँट

क) राहदानी वितरण

थान

३१

 

ख) राहदानी सिफारिस काठमाण्डौ

थान

२९

 

ग) राहदानी सिफारिस जिल्लाबाट

थान

१६

 

घ) SMS सेवा संचालन

 

-

 

स्थानिय प्रशासन फाँट

  1. जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक

पटक

 

ख) जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको बैठक

पटक

-

 

ग) संघ/संस्था दर्ता

वटा

 

घ) संघ/संस्था नविकरण

वटा

१२

 

ङ) संघ/संस्था खारेजी

वटा

-

 

च) अन्य विभिन्न सिफारिस

वटा

३६

 

छ) कारागारमा कैदी बन्दीको संख्या

जना

४९

 

मुद्दा फाँट

क) मुद्दा दर्ता

वटा

 

ख) मुद्दा फछ्रयौट

वटा

 

ग) ठाडो उजुरी दर्ता र कारवाही

वटा

 

घ) ठाडो उजुरी फछ्र्यौट

 

 

घ) हातहतियार नविकरण

वटा

 

ङ) हलिया मुक्त निवेदन

जना

-

 

च) हलिया मुक्त

जना

-

 

लेखा फाँट

क) राजश्व संकलन

रु.

८९३७५।-

 

ख) विभिन्न राहत वितरण (आगलागी राहत १ जना, वर्षाद राहत ५)

रु.

१२ जनालाई रु. 45,500।-

 

घुम्ती शिवीर

  •  

-

-

 

अनुगमन /निरीक्षण

  •  

-

-

 

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-03-13 14:10:59

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

Powered By: ProActive Developers