Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीद्वारा मिति २०७७/०३/२१ गते जारी गरिएको बन्दाबन्दी सम्वन्धी सूचना ।