Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डाेटीद्वारा मिति २०७७/५/२१ गते जारी गरेकाे निषेध आदेशको निरन्तरता सम्वन्धी सूचना ।