Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

अर्धवार्षिक प्रगति विवरण


मिति अर्धवार्षिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-11-08 २०७६ सालको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
11 महिना अगाडी