Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण 2076-06-01

गृह मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयहरुको घरजग्गा, भवन तथा सवारी साधन विवरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सवारी साधन

सि..

कार्यालयको नाम

कित्ता नं.

क्षेत्रफल

रहेको स्थान

प्राप्तीको                                                                            श्रोत

प्राप्त भएको मिति

भवनको                                   अवस्था

सवारी साधनको नाम र संख्या

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

817

09-15-01-03

दिपायल सिलगढी न.पा. ६, डोटी

नेपाल सरकार

-

नया कार्यालय भवन १, प्र.जि.अ. निवास १, प्र .जि.अ. सुरक्षा गार्ड निवास १, जिर्ण रहेको पुरानो भवन १

जीप स्कारपियो -1 चालु

जीप वलेरो- 1 चालु

मोटर साइकल -1 चालु

टाटा सुमो - १ विग्रेको

2497

0-07-0-0

दिपायल सिलगढी न.पा. ६, डोटी

-

-

-

मोटर साइकल-3 (१ विग्रेको)

प्रहरीले खरीद गरेका भवन तथा जग्गाहरूको बिबरण                                                                                                     

 

सि..

कार्यालयको नाम

कित्ता नं.

क्षेत्रफल

रहेको स्थान

प्राप्तीको श्रोत

प्राप्त भएको मिति

भवनको अवस्था

सवारी साधनको नाम र संख्या

जि.प्र.का.डोटी

५२३,५२७,९१२,९१४,९१६,

९१८,९२२,९२४,१२८९,१८८

१७-९-०-१

जि.डोटी दि.सि.न.पा१

तत्काल श्री ५को सरकार बाटखरिद मुल्य खुल्न नआएको।

२०४५\०८\१५

२०४६\०२\२३

पक्कि अफिस भवन मात्र(जिर्ण रहेको )

टाटा वान टन- 1 चालु

स्कारपियो जिप-1 चालु

टाटा पिक अप-1 चालु

ई.प्र.का जोरायल

२३१,६२१,६२३,६२५,६२७

,६२९,६३१

७-०-१-२

सरस्वतीनगर ७ रावलकट्टे

नेपाल सरकारबाट ४५,००० माखरीद गरीएको ।

२०४९\१०\१२

२०५०\०३\२५

पक्कि भवन

TVS अपाची मो.सा.-1 चालु

ई.प्र.का दिपायल

८५०,८५२,८५३,१३९५,

१६६८,१६६६

६-११-३-१

दि.सि.न.पा.७ पिपल्ला

बिरभान पाण्डे र भुमि पाण्डे बाट मिति २०४५\०३\२५ गते रु ४५०००मा खरिद गरीएको ।

२०४५\०३\२५

निर्माणाधिन.(भवनको नक्सा पास भएको)

स्कारपियो जिप-1 चालु

टाटा पिक अप-1 (लिलाम प्रक्रियामा)

TVS अपाची मो.सा.-1 चालु

ई.प्र.का लडागडा

२०९,२१०,२११,२१२

३-६-३-०

लडागडागा.बि.स वडा नं. ६

लडागडा गा.बि.स.को सहयोग बाट प्रप्त मुल्य नखुलेको ।

२०६७\०१\०७

२०७०\०३\२८

कच्ची

V 15 बजाज मो.सा.-1 चालु

ई.प्र.का बुडर डोटी

२५७

१-४-१-२

 

 

छतिवन गा.बि.स.वडा नं.३

काल लुहार बाट खरीद मुल्य नखुलेको

२०४७\१२\०७

पक्की

स्कारपियो जिप-1 चालु

TVS अपाची मो.सा.-1 चालु

V 15 बजाज मो.सा.-1 चालु

प्र.चौ.साँनागाउ डोटी

४८२

२-०-०-०

सानागाँउ गा.बि.स. ४

हर्क देवि खड्का बाट २०,०००मा खरिद

२०५१\११\०८

पक्की(जिर्ण)

V 15 बजाज मो.सा.-1 चालु

प्र.चौ.डौड डोटी

११२७

१-४-३-३

डौड गा.बि.स.वडा नं७

राईभान खातीबाट रु ३५,००० मा खरिद

२०५०\१२\०८

कच्ची

TVS अपाची मो.सा.-1 चालु

 

प्र.चौ.घाङ्गल डोटी

१६२,३४९

१०-४-३-३

घाङ्गल गा.बि.९

नवल सिह धर्तीमगर बाट खरीद मुल्य नखुलेको ।

२०४७\०१\२०

पक्की

TVS अपाची मो.सा.-1 चालु

 

                             

प्रहरी लाई सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराईएका भवन तथा जग्गाहरूको बिबरणः-

सि.

कार्यालयको नाम

कित्ता नं.

क्षेत्रफल

रहेको स्थान

प्राप्तीको श्रोत

मिति

भवनको अवस्था

सवारी साधनको नाम र संख्या

ई.प्र.का बिपिनगर डोटी

१०४७,१७३,११६७,१२४६,११६४

३-२-२-३

बर्छन गा.वि.स.९

पदमराज जोशी बाट सहयोग

२०५३\०९\१७

पक्कि भवन

डिसकभर मो.सा.-1 चालु

टाटा जेनन पिकअप जिप-1 चालु

ई.प्र.का आदर्श डोटी

४३२

५-०-०-०

जि.डोटी गा.बि.स . बाझककानी वडा नं. ९

गा.पा. ले खरिद गरी ई.प्र.का आदर्शको नाममा राजिनामा गरेको मुल्य १४,५०००० ।-

२०७६\०३\२९

कच्ची

TVS अपाची मो.सा.-1 चालु

 

प्र.चौ.घण्टेश्वर डोटी

४७३,२५७

०-४-३-३

घण्टेश्वर गा.वि.स.२

ईश्वरी दत्त भट्ट बाट मुल्य १०,००० पर्ने जग्गा दान सहयोग

२०५५ साल

पक्कि भवन

V15 बजाज मो.सा.-1 चालु

प्र.चौ.तिलताली डोटी

८८६,६८९

१-४-०-३

बनलेक गा.बि.स. वडा नं. १

देउराम बलायर, जित सिह महरा  बाट सहयोग

२०४५\०१\१५

२०४५\१०\०७

पक्कि भवन

डिसकभर मो.सा.-1 चालु

 

प्र.चौ.वायल डोटी

१८३,२०३

२-६-२-३

दुर्गामाण्डौ गा.बि.१

तत्काल दुर्गामाण्डौ गा.बि.स बाट सहयोग

२०५६\०४\१८

निर्माणाधिन.(भवनको नक्सा पास भएको)

V15 बजाज मो.सा.-1 चालु

प्र.चौ.चमराचौतरा डोटी

९६,६०४

८-४-२-०

बोगटान गा.पा.८

पदम सिह बम बाट सहयोग

२०४३\०९\०६

२०४७\१०\०१

पक्की भवन

TVS अपाची मो.सा.-२ चालु

 

कारागार कार्यालय, सिलगढी, डोटी

सि.

कार्यालयको नाम

कित्ता नं.

क्षेत्रफल

रहेको स्थान

प्राप्तीको श्रोत

मिति

भवनको अवस्था

सवारी साधनको नाम र संख्या

 

कारागार कार्यालय, सिलगढी, डोटी

858

1-12-1-0

दि.सि.न.पा.-५

-

-

प्रयोगमा रहेको

-

बाल सुधार गृह, डोटी

 

साविक महिला तथा बालवालिका कार्यालय

847

15 रोपनी

दि.सि.न.पा. ६

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ज. पश. सेवा का. बाट जग्गा प्राप्त

2064

बाल सुधार गृह सञ्चालन

-

शसस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नं. ३६ गण हेक्वा, दिपायल, डोटी

 

सवारी साधनको नाम र संख्या

 

शसस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नं. ३६ गण हेक्वा, दिपायल, डोटी

शसस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नं. ३६ गण हेक्वा, दिपायल, डोटीको नाममा घरजग्गा नभएको

शिक्षक तालिम केन्द्रका ९ वटा भवनहरु अस्थायी रुपमा प्रयोग भैरहेको ।

 

चार पाँग्रे ठुलो ट्रक-1

टु-टन - 1

वान टन - १

टाटा सुमो - १

स्कार्पियो पिकअप - 1

 

                                 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायल, डोटी

सि.

कार्यालयको नाम

कित्ता नं.

क्षेत्रफल

रहेको स्थान

प्राप्तीको श्रोत

मिति

भवनको अवस्था

सवारी साधनको नाम र संख्या

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायल, डोटी

 

1 देखी 52, 25 र 32

480-6-1-3

दिपायल, डोटी

 

नगर विकास योजना राजपुर, डोटीको नाममा रहेको ।

-

१. कार्यालय प्रमुख निवास - 1

२. जु.प्र.अ.तथा प्र.ह./प्र.ज. व्यारेक भवन - 2

3. सिनियर प्रहरी अधिकृत निवास- 2

४. कार्यालय भवन - 3

5. पक्की दुई तले, जस्ता पाताले छाएको कच्चि एक तले भवन पुरानो भई जिर्ण अवस्थामा रहेको ।

हेभी गाडी-2 (१ चालु नरहेको)

लाईट गाडी-3 चालु

मोटर साईकल-6 चालु

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल, दिपायल, डोटी

 

 

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल दिपायल, डोटीको नाममा घरजग्गा नभएको

नगर विकास कार्यालय डोटीको नाममा रहेको ४ वटा भवनहरु अस्थायी रुपमा प्रयोग भैरहेको ।

चार पांग्रे सवारी (एम्वुलेन्स) -१ चालु

मोटर साइकल - 1 चालु

 

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-10-28 10:45:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

Powered By: ProActive Developers