Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम

60560136_1687928267977633_4580640156565897216_n.jpg
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
60888516_1687928661310927_1849811945889202176_n(1).jpg
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
IMG_1773.JPG
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
IMG_1765.JPG
बडिकेदार गाउँपालिका एकिकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम
बडिकेदार गाउँपालिकाको सहयोगमा मिति २०७६/०२/०१ देखि २०७६/०२/०३ सम्म चलेको उक्त शिविरमा महिला 509 जना, पुरुष 386 जना गरी कूल 895 जनालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,785 जनाले फोटो सहितको मतदाता नामावली सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो ।