Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

स्वागत तथा विदाई विदाई कार्यक्रम

१IMG_20190606_114902.jpg
स्वागत तथा विदाई विदाई कार्यक्रम
डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र
IMG_20190606_114501.jpg
स्वागत तथा विदाई विदाई कार्यक्रम
डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र
IMG_20190606_114735.jpg
स्वागत तथा विदाई विदाई कार्यक्रम
डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र
IMG_20190606_114744.jpg
स्वागत तथा विदाई विदाई कार्यक्रम
डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र
IMG_20190606_151255.jpg
स्वागत तथा विदाई विदाई कार्यक्रम
डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र