Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

विदाई कार्यक्रम

56697159_848589095491160_2450681839149383680_n.jpg
विदाई कार्यक्रम
ना.सु. श्री परमानन्द शर्माको विदाई कार्यक्रम
56951149_848589712157765_2554522594904637440_n.jpg
विदाई कार्यक्रम
ना.सु. श्री परमानन्द शर्माको विदाई कार्यक्रम
57048984_848588205491249_7306962933664186368_n.jpg
विदाई कार्यक्रम
ना.सु. श्री परमानन्द शर्माको विदाई कार्यक्रम
57238843_848588295491240_4145137383353876480_n.jpg
विदाई कार्यक्रम
ना.सु. श्री परमानन्द शर्माको विदाई कार्यक्रम
56652845_848587435491326_2241781780992491520_n(1).jpg
विदाई कार्यक्रम
खरीदार श्री प्रसान्त लामिछाने सरको विदाई कार्यक्रम
56711152_848587798824623_7426852032289439744_n(1).jpg
विदाई कार्यक्रम
खरीदार श्री प्रसान्त लामिछाने सरको विदाई कार्यक्रम
56749185_848587398824663_6040657994704748544_n(1).jpg
विदाई कार्यक्रम
खरीदार श्री प्रसान्त लामिछाने सरको विदाई कार्यक्रम