Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 भीमप्रसाद भट्टराई भीमप्रसाद भट्टराई प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858437777
2 शिव कुमार राई शिव कुमार राई प्रशासकीय अधिकृत 9864323737
3 लिलाधर जोशी लिलाधर जोशी नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9848623921
4 लाल बहादुर बोगटी लाल बहादुर बोगटी नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9848437476
bogatilal2@gmail.com
5 तिलक नेपाली तिलक नेपाली नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9865717408
nepali.tilak20@gmail.com
6 खगेश्वरी कुमारी ओझा खगेश्वरी कुमारी ओझा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848602805
khageshworiojha42@gmail.com
7 प्रयाग राज पाध्या प्रयाग राज पाध्या लेखापाल लेखा शाखा 9848626741
prbazal41.up@gmail.com
8 गौतम बहादुर रोकाया गौतम बहादुर रोकाया कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9848655063
9 सुबाश परियार सुबाश परियार कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9848655085
subash.pariyar44@gmail.com
10 तेज बहादुर खड्का तेज बहादुर खड्का खरिदार मुद्दा शाखा 9848409679
11 सुरेन्द्र प्रसाद जोसी सुरेन्द्र प्रसाद जोसी खरिदार नागरिकता शाखा 9848608540