Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

सिलगढी, डोटी

 • प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री भीमप्रसाद भट्टाराई सरको स्वागत कार्यक्रम
  प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री भीमप्रसाद भट्टाराई सरको स्वागत कार्यक्रम

 • नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस
  नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस

 • नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस
  नेपालकाे संविधान 2072, चौथो स‌ंविधान दिवस

 • निजामती सेवा दिवस 2076
  निजामती सेवा दिवस 2076

 • निजामती सेवा दिवस 2076
  निजामती सेवा दिवस 2076

 • निजामती सेवा दिवस 2076
  निजामती सेवा दिवस 2076

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम
  डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र

 • स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम
  डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र

 • स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम
  डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरुवा भई तुलसीपूर दाङ जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबदी र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाली आउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल सरको स्वागत तथा बिदाई कार्यक्र

 • ना.सू श्री परमानन्द शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम
  ना.सू श्री परमानन्द शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम

 • खरिदार श्री प्रशान्त शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम
  खरिदार श्री प्रशान्त शर्मा सरको विदाई कार्यक्रम


 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • डोल जात्रा 2076
  डोल जात्रा 2076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076
  घुम्ती शिविर कार्यक्रम 2075/076

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • बडीमालिका, बाजूरा तिर्थ
  #बडीमालिका, बाजूरा तिर्थको लागी सधैजसो पुजाको सामान वाधेर डोटीवाट हिडेर १५‌औ दिनमा पुग्ने गरी अगाध आस्थाका साथ प्रस्थान गर्दै, #शुरुवात कर्मचारी प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीवाट

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी भवन
  जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी भवन

 • डोटी जिल्ला नक्सा
  डोटी जिल्ला नक्सा

 • सैविधान दिवसको दिन प्रयोग गर्ने टिसर्टको नमूना
  सैविधान दिवसको दिन प्रयोग गर्ने टिसर्टको नमूना

 • प्र.जि.अ. सरको स्वागत कार्यक्रम
  प्र.जि.अ. सरको स्वागत कार्यक्रम

 • प्र.जि.अ. सरको स्वागत कार्यक्रम
  प्र.जि.अ. सरको स्वागत कार्यक्रम

सबै समाचार
भीमप्रसाद भट्टराई
भीमप्रसाद भट्टराई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शिव कुमार राई
शिव कुमार राई

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9864323737


भीमप्रसाद भट्टराई
भीमप्रसाद भट्टराई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शिव कुमार राई
शिव कुमार राई

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9864323737